ประชาสัมพันธ์

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนา อูนา...

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนา อูนากูล ตำแหน่งผู้จัดการอาคารชุด จำนวน ๑ อัตรารายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้บุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพาบุคลากรกองอาคารสถานที่สวมใส่ชุดผ้าบาติกสีเหลือง

รูปกิจกรรม

การประชุมปรับเปลี่ยน...

9 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู...

20 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

12 มกราคม 2560 เจ้าห...

26 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network