ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยจะปิดไม่ให้รถผ่านเข้าออก ณ ประตูลีลา และประตูสาธิต

มหาวิทยาลัยจะปิดไม่ให้รถผ่านเข้าออก ณ ประตูลีลา และประตูสาธิต ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน พ.ศ. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น

รูปกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู...

20 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

12 มกราคม 2560 เจ้าห...

26 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network