ทำหมันสุนัข ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางสวนนันทนาการ สนามกีฬา ลานจอดรถยนต์