กองอาคารสถานที่ได้ดำเนินดารตัดไม้ล้มขวางเส้นทางถนนด้านหน้าหอพักกองกิจการนิสิต 1