กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561