รูปกิจกรรม

กองอาคารสถานที่ จัดการฝึกอบรมดับเพล...

กองอาคารสถานที่ จัดการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยคุณเสรี เกิดทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และที...

กองอาคารสถานที่ได้ดำเนินดารตัดไม้ล้...

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 กองอาคารสถานที่ได้ดำเนินดารตัดไม้ล้มขวางเส้นทางถนนด้านหน้าหอพักกองกิจการนิสิต 1 หอพักชาย และได้ดำเนินก...

ปันน้ำใจให้น้องหมาในศูนย์พักพิงชั่ว...

ด้วย บริษัทเพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัย บูรพา ได้ จัดกิจกร...

กองอาคารสถานที่ได้ดำเนินการประดับธง...

กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและอาคารบ้านเรือน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (T...

กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับพื้...

กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับพื้นโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เนื่องจากเมื่อฝนตกน้ำจะขึ้นท่วมพื้นและเมื่อน้ำแห้งทรายจะทรุดลงทำให...

กองอาคารสถานที่ เข้ารับการอบรมให้ค...

กองอาคารสถานที่ เข้ารับการอบรมให้ความรู้ "ด้านการอนุรักษ์พลังงาน" แก่บุคลากรมหาวิทยลัยบูรพา ณ ห้องประชุม PJ๓๐๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบ...

กองอาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ 3...

กองอาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทำหมันสุนัข ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง...

วันที่ 22 พ.ค. 2563ทีมงานสัตวแพทย์ทำหมันสุนัขคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทำหมันสุนัข ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางสว...

มาตรการการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโ...

มาตรการการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบา...

กองอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมรับ ...

กองอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมรับ COVID-19 ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมในการคัดกรองและป้องกันนิสิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)...