รูปกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารและจัดการน้ำบริเวณส...

คณะกรรมการบริหารและจัดการน้ำบริเวณสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ เข้าสำรวจ วัดปริมาณ วัดความลึกของสระน้ำ...

ศึกษาดูงานอาคารประหยัดพลังงาน ณ อนุ...

นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้นำคณะผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 99 คน เข้าศึกษาดูงานอาคารปร...

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชา...

กิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุม...

โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และ...

โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อบรมระบบสารสนเทศ ระบบการลาอิเล็คทรอ...

อบรมระบบสารสนเทศ "ระบบการลาอิเล็คทรอนิกส์ E-leave.buu.ac.th"วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 310 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 30 ...

กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริเวณโรงงานช่างด้านหลังมหาวิทยาลัย

การประชุมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากา...

การประชุมปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่1/2560วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพ...

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ...

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ"การใช้อุปกรณ์และวิธีการประหยัดพลังงาน"วันที่ 26 มกรา...

12 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กองอาคารส...

เวลา 09:00 วันที่พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ติดป้ายห้ามจอดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในพื้นที่ต่างๆ...