ติดต่อเรา

 • กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

  169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

  e-mail : building@buu.ac.th

  Fax : 0 3839 3234

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป                   0 3810 2184 , 2189

  กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่      0 3810 2186 ,2181

  กลุ่มงานสาธารณุปโภค    0 3810 2187

  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย       0 3810 2185

  กลุ่มงานยานพาหนะ                    0 3810 2188