เอกสารดาวน์โหลด

 ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖