ประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ทราบ การให้บริการห้องประชุม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปขอแจ้งให้ทราบว่า อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) จะเปิดให้บริการห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง เท่านั้นคือ1. ห้อง PJ101 2. ห้อง PJ301

รูปกิจกรรม

ศึกษาดูงานอาคารประหย...

4 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมพิธีเคารพธงชา...

1 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมการดับเพล...

18 ภาพ

ดูเพิ่มเติม

อบรมระบบสารสนเทศ ระบ...

3 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
Social Network