ประชาสัมพันธ์

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ 2มหาวิทยาลัยบูรพามีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาด้านอ...