ประชาสัมพันธ์

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการทำหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะที่ 2มหาวิทยาลัยบูรพามีการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาด้านอ...

มหาวิทยาลัยจะปิดไม่ให้รถผ่านเข้าออก ณ ประตูลีลา และประตูสาธิต

มหาวิทยาลัยจะปิดไม่ให้รถผ่านเข้าออก ณ ประตูลีลา และประตูสาธิต ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน พ.ศ. 2560

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น buu transit ได้แล้วที่

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น buu transit ได้แล้วที่-แอนดรอยด์https://play.google.com/store/apps/details…-ioshttps://itunes.apple.com/us/...