กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนา อูนากูล ตำแหน่งผู้จัดการอาคารชุด จำนวน ๑ อัตรา