ปฏิทินกำหนดการประชุมจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔