รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป